Læremidler og kostnader

Selve studiet er gratis, men studentene må selv dekke lærebøker, samt reise og opphold på samlingene.

Studenter ved Nordland fagskole jobber med oppgaver i et auditorium. - Klikk for stort bilde Ragne Aronsen

Kostnader til læremidler kan variere litt fra år til år, men grovt sett kan man regne med et gjennomsnitt på kr 4000,- hvert år. Studentene må også ha grafisk kalkulator og bærbar PC. All programvare som studentene trenger under studiet dekkes av skolen.

Kalkulator: Opplæringen vil basere seg på bruk av Casio FX-9860GII eller FX-9860GII SD. Andre kalkulatorer kan også benyttes, men det kan ikke påregnes å få fullverdig veiledning på andre enn de foreslåtte.

Bærbar PC: Alle studenter må disponere bærbar pc. Som student vil man benytte mange ulike programpakker/simuleringsprogrammer. 

Krav til PC: Operativsystem: Windows 7 eller nyere. Mac kan også brukes, men da må windows installeres på en egen partisjon.

Alle må ha administratorrettigheter på den bærbare pc’en. (Vi har erfart at noen har med pc fra jobb, hvor studentene ikke har rettigheter til å installere egne programmer.)