Nå kan du søke på ledige studieplasser ved Nordland fagskole! Se liste over ledige studieplasser i Samordna opptak. Velkommen som søker hos oss!

“ Jeg føler meg faglig tryggere. Jeg har fått økt kompetanse, ser flere faglige sammenhenger, og deltar mer i faglige diskusjoner på jobb.” 

-  Tidligere student, eldre og livsmestring

"Det var magisk å studere ved fagskolen med ting jeg stod med i min hverdag og jeg fikk bruke Skårungen som case i alle fagene. På den måten fikk jeg jobbet med det jeg måtte gjøre uansett. Jeg anbefaler virkelig fagskolen hvis du ønsker mer pondus og kompetanse! " 

– Tilla Lien-Larsen, Daglig leder og gründer på Skårungen

«De to årene av studietiden var det høy kvalitet på lærerne og godt læringsmiljø. Dekksoffiserutdannelsen ved Lofoten maritime har utviklet seg i en positiv retning med nye utdanningslokaler og høyt moderne simulatoranlegg. Jeg anbefaler Lofoten maritime på det sterkeste.»

— Mathias Meltzer Bonnier
Navigatør hos Hurtigruten

«Etter nesten 20 år i helsevesenet, var det lett å gå fast i rutiner og vaner. Gjennom utdanningen fikk jeg påfyll og mot til å tenke på andre måter å møte brukere på. Dette til fordel for meg, mine kolleger og ikke minst mine brukere.»

— Karina Wiik, tidligere student ved Helhetlig miljøarbeid

“Nivået på medieproduksjoner øker med voldsom fart, og da trenger de største talentene våre praktisk og teoretisk erfaring. Fagskolen er for oss veldig viktig i denne sammenhengen. Vi jobber med både film- og eventproduksjon, og streaming og flerkamera er en stor del av dette. Fagskolens studenter er en ressurs, og studentene vil få gode erfaringer gjennom å jobbe direkte i et fagmiljø.”

–  Martin Trovaag, Deadline Media AS

“Jeg har aldri vært en som har vært flink i teoretiske fag, lesing har vært pyton, men når jeg kan knytte teori opp mot mine praktiske erfaringer så har det vist seg at jeg får det til. Jeg er stolt og fornøyd med det som jeg har levert og prestert i løpet av disse to årene.”

- Tidligere student, Psykisk helsearbeid og rusarbeid 

«På maritim utdanning er det dedikerte lærere som bruker mye av sin tid for å sørge for at deres studenter kommer seg best mulig og godt tilrettelagt gjennom skoleårene, slik at de er best mulig rustet til å ta fatt i videre arbeidsliv.»

— Vegard Risjord Pedersen 
Tidligere student, maskinoffiserutdanning

«Veiledningen fra lærerne er super, de stiller seg bestandig tilgjengelige om det er noe man lurer på. De er flinke til å legge til rette for oss og kanskje «pushe» oss litt ekstra – uten at det er ubehagelig.»  

-  Tidligere student, Palliasjon

“Elkraftutdanninga ved Nordland fagskole ga meg muligheten til å studere nært der jeg bor i kombinasjon med jobb. Studiet la grunnlaget for installatørprøven, og dermed muligheten til å utføre jobben som faglig ansvarlig i El-Team."

-Mads Røkenes, daglig leder og faglig ansvarlig El-Team Sortland

“ Utdanningen handler i bunn og grunn om å sikre norsk matproduksjon, ivareta et levende landbruk og ikke minst se mulighetene til å ta i bruk de lokale råvarene vi har tilgjengelige. Det er et unikt utdanningstilbud der du virkelig blir trent i å se sammenhengen gjennom hele næringskjeden, fra selve produksjonen av råvarer - til den ferdige maten ligger på bordet. Studiet har vært over all forventning og jeg anbefaler det på det varmeste!”
– Astrid Regine Nässlander, kokk og gründer av HØST Matverksted

Til toppen