Eksamen og vitnemål

Nordland fagskole har ulike eksamensformer på de ulike utdanningene, se derfor informasjon om dette under aktuell utdanning.

Fagskolen skal utstede vitnemål for fullført fagskoleutdanning. En student som ikke har fullført fagskoleutdanning, kan be om en karakterutskrift som viser beståtte emner og prøver og andre vurderinger studenten har fått.

Ved utskriving av nytt vitnemål eller duplikat er det et gebyr på kr. 1.000,-.  Nytt vitnemål/duplikat bestilles via linken under.

Hva sier forskriften om eksamen og vitnemål

Brev fra kunnskapsdepartementet vedrørende fagskolepoeng og studiepoeng

Bestille nytt vitnemål/duplikat av vitnemål