Lov og forskrift

Nordland fagskole driver sin virksomhet med basis i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning og dens sentrale og lokale forskrifter.

Forskrift for Nordland fagskole

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning.

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning.

Nordland fagskole skal gjøre en fortløpende skikkethetsvurdering av studenter som kommer i kontakt med barn, unge eller voksne i sårbare situasjoner som en del av utdanningen. Se Forskrift for Nordland fagskole § 3-1 og Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning § 29.