Semesteravgift

Styret for Nordland fagskole vedtok i desember 2020 at det fra høsten 2021 innføres semesteravgift på. kr. 600,- for alle nye studenter.

Semesteravgiften går med til å dekke utgifter ved studentdemokratiet, medlemskap i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter og Kopinor-avtale.

Lenke til betaling