Studentdemokrati

Vi oppfordrer våre studenter til å være aktive i studentorganisasjoner/studentarbeid både lokalt og nasjonalt. Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.  Her kan du lese mer om ONF.

Det er studentene selv som bygger et velfungerende studentdemokrati. Fagskolen har et grunnleggende ansvar for å legge til rette for å sikre at studentenes stemme blir hørt. Studentene har to representanter i styret i Nordland fagskole. 

Hensikten med studentdemokratiet er å ivareta studentenes behov og samarbeide med ledelsen i fagskolen. Et godt studentdemokrati gjenkjennes ved en god dialog mellom studentene og skolen, hvor det blir tatt tak i endringer studentene ønsker å gjennomføre. Dette oppnås gjerne ved at studentene selv formidler spørsmål og behov gjennom sine studenttillitsvalgte i klassen.  De studenttillitsvalgte har som hovedoppgave å hente inn aktuelle saker fra medstudentene i sin klasse og videreformidle disse. Slik sikrer man at studentene får være med å påvirke sin egen studiehverdag, og på denne måten bidrar studentdemokratiet til studentvelferd og godt studiemiljø. 

Hver klasse ved Nordland fagskole har en tillitsvalgt som er med i studentrådet ved skolen. Her finner du en oversikt over representantene i studentrådet 2023-2024 (PDF, 21 kB).