Si fra

Nordland fagskole oppfordrer studenter, ansatte og praksisveiledere til å si fra dersom de får kjennskap til, eller opplever, kritikkverdige forhold innad i fagskolen. Sier du i fra er du med på å gjøre Nordland fagskole til et trygt sted å være. 

 

Du kan si fra på ulike måter. Som student eller ansatt kan du varsle om kritikkverdige eller alvorlige forhold, eller gjennom å melde inn avvik/forbedringsforslag. 

Nordland fagskole har fire studietilbud innen helse, sosial og oppvekstfag. I henhold til fagskoleloven er vi pålagt å gjøre løpende skikkethetsvurdering av studenter på disse utdanningene. Skikkethetsvurdering av studentene gjøres for å beskytte helse, sikkerhet og rettigheter til barn, pasienter, brukere og andre som vil møte våre studenter ute i arbeidslivet. Her kan du lese mer om skikkethetsvurdering.

Studenter som trenger hjelp til å varsle om kritikkverdige forhold, eller som har andre problemer de har behov for å ta opp, kan kontakte studentombudet. Studentombudet har taushetsplikt, og er en fri og uavhengig ressursperson som kan hjelpe deg som fagskolestudent. Studentombudet ved Nordland fagskole heter Åse Hestvik Larsen. Her kan du lese mer om studentombudet.