Studentombud

Åse Hestvik Larsen er studentombud for studentene ved Nordland fagskole. 

 

Kontaktinformasjon: 

Navn:            Åse Hestvik Larsen

Tlf:                 74 17 85 23 / 482 84 351

E-post:         asela@trondelagfylke.no

Åse Hestvik Larsen er studentombud ved Nordland fagskole

 

Åse Hestvik Larsen er studentombud for fagskolestudenter i Nord-Norge, Trøndelag og Møre- og Romsdal. Hun har taushetsplikt, og er en fri og uavhengig ressursperson som kan hjelpe deg som er fagskolestudent. Studentombudet skal bidra til studenters rettssikkerhet og til at saker løses på et så lavt nivå som mulig. Studentombudet har taushetsplikt og går ikke videre med saken uten ditt samtykke. 

Her kan du lese mer om studentombudet.

Eksempler på hva studentombudet kan bistå med:  

  • Spørsmål om hvilke rettigheter og plikter fagskolestudenter har.
  • Ønske om råd eller hjelp i studiesituasjonen.
  • Hjelp til varsling av kritikkverdige forhold.
  • Behov for tilrettelegging for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.
  • Konflikter i relasjon mellom student/student eller student/ansatt (eventuelt veileder)
  • Spørsmål om konfidensialitet og taushetsplikt.
  • Opplevelse av å ikke bli hørt eller få svar innen frist etter at en sak er meldt til skolen.
  • Har en utfordring som student, men er usikker på hvordan det kan tas opp.
  • Hjelpe og bistand ved mistanke om fusk.
  • Hjelpe og bistand til å varsle om trakassering, mobbing eller diskriminering.