Opptakskrav

Du kan søke fagskoleutdanning på grunnlag av formalkrav eller ved realkompetanse.

Formalkrav: Bestått relevant videregående opplæring eller videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev. 

Realkompetanse: Vi kan gjøre en realkompetansevurdering dersom du ikke har fullført relevant videregående opplæring. Realkompetanse er all kompetanse du har tilegnet deg gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring, det vil si alle kunnskaper og ferdigheter som du har tilegnet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Opptaket til utdanningen gjøres da gjennom en søknad der du gjør rede for relevant kompetanse og erfaring. Realkompetansen din blir så vurdert opp mot opptakskravene til utdanningen du ønsker å begynne på. Realkompetansevurderingen blir gjort ved Nordland fagskole. Nødvendig dokumentasjon skal lastes opp på Samordna opptak. For å kunne søke realkompetansevurdering må du være 23 år eller eldre i opptaksåret. Her kan du lese mer om realkompetansevurdering.

Vedtak om opptak ved Nordland fagskole kan påklages. (Lov om høyere yrkesfaglig utdanning, §20).

Opptakskrav

Her finner du opptakskravene for våre utdanninger: