Søke fagskole

Du søker på våre studietilbud via Samordna opptak . Søkeportalen åpner 1. februar og har søknadsfrist 15. april. Det legges ut ledige studieplasser på Samordna opptak 31. mai. Du kan også ta kontakt direkte med Nordland fagskole for å høre om det finnes ledige studieplasser.

Søknad registreres elektronisk på Samordna opptak. For å komme inn bruker du BankID. 25. mai blir det sendt ut informasjon om inntaket gjennom Samordna opptak. 

Viktige datoer:

  • 01.02.2024 Søknadsportalen til Samordna opptak åpner for søkere.
  • 15.04.2024 Søknadsfristen går ut. Web for søking stenges kl. 23:59.  
  • 25.05.2024 Svar på første opptak sendes ut.  
  • 31.05.2024 Det åpnes for å søke ledige studieplasser i Samordna opptak.

Dersom du ikke har søkt studieplass ved det ordinære opptaket 15. april, kan du søke på ledige studieplasser på Samordna opptak etter 31. mai. Du kan søke på ledige studieplasser frem til studiestart i august.

NB! Svarfrist for tilbud om studieplass er fem dager.

Her finner du informasjon om opptakskrav.

Ønsker du mer informasjon om søknadsprosessen, kan du ta direkte kontakt med de enkelte utdanningene.