Eldre og livsmestring

Studiepoeng: 60 

Antall semestre: 4 (2 år)

Studiested: Bodø, Mo i Rana og Narvik 

Fagkode: FHH98K

Er du interessert i helsefremmende og sykdomsforebyggende helsearbeid for eldre? Demens og alderspsykiatri? Ønsker du å bli tryggere på pleie og omsorg ved livets slutt, samt observasjoner, kartlegging og dokumentasjon? Da er studiet Eldre og livsmestring et godt valg.

 

 

Studiet gir spisskompetanse i arbeid med eldre pasienter og brukere. Vi starter opp med ny klasse høsten 2024 ved vårt studiested i Bodø. Her kan du lese om organisering av utdanningen. Søk via Samordna opptak innen 15. april. Her finner du informasjon om opptakskrav.

Søk her

Studenten får kompetanse i å planlegge, organisere og iverksette tiltak for eldre, i samarbeid med den eldre selv, pårørende, medarbeidere og andre yrkesgrupper innen helse- og omsorgssektoren. Helhetlig omsorg, brukermedvirkning, mestring og kompleksiteten knyttet til aldring, sykdom og helsesvikt er grunnsteiner i utdanningen. Her kan du lese mer om det faglige innholdet i studiet.

Eldre og livsmestring er et deltidsstudium over to år som består av seks emner, og som passer for ansatte i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Eldre og livsmestring erstatter utdanningen Helse, aldring og aktiv omsorg som Nordland fagskole har tilbudt tidligere. 

Her finner du nyttig og viktig informasjon for studenter ved Nordland fagskole.