Eldre og livsmestring

Studiepoeng: 60 

Antall semestre: 4 (2 år)

Studiested: Bodø, Mo i Rana og Narvik 

Fagkode: FHH98K

Er du interessert i helsefremmende og sykdomsforebyggende helsearbeid for eldre? Demens og alderspsykiatri? Ønsker du å bli tryggere på pleie og omsorg ved livets slutt, samt observasjoner, kartlegging og dokumentasjon? Da er studiet Eldre og livsmestring et godt valg.

 

Et eldre par ser på oss. Han smiler, hun holder rundt ham. - Klikk for stort bilde Stannah International

 

Studiet gir spisskompetanse i arbeid med eldre pasienter og brukere. Vi starter opp med ny klasse høsten 2024 ved vårt studiested i Bodø. Her kan du lese om organisering av utdanningen. Søk via Samordna opptak innen 15. april. Her finner du informasjon om opptakskrav.

Søk her

Studenten får kompetanse i å planlegge, organisere og iverksette tiltak for eldre, i samarbeid med den eldre selv, pårørende, medarbeidere og andre yrkesgrupper innen helse- og omsorgssektoren. Helhetlig omsorg, brukermedvirkning, mestring og kompleksiteten knyttet til aldring, sykdom og helsesvikt er grunnsteiner i utdanningen. Her kan du lese mer om det faglige innholdet i studiet.

Eldre og livsmestring er et deltidsstudium over to år som består av seks emner, og som passer for ansatte i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Eldre og livsmestring erstatter utdanningen Helse, aldring og aktiv omsorg som Nordland fagskole har tilbudt tidligere. 

Her finner du nyttig og viktig informasjon for studenter ved Nordland fagskole.