Elkraft

Sum studiepoeng: 120

Antall semester: 6 (3 år)

Nett/samlingsbasert

Fagkode: FTE13N

 

Elektrikere jobber ute i et landskap. To sitter oppe i en trafo, to andre er på bakken. - Klikk for stort bilde Bjørn Eide

 

Elkraftfaget omfatter hele energikjeden, fra produksjon og fordeling til forbruk. Tradisjonelt har elkraft vært knyttet til vannkraft, men i dag er nye energikilder og energibærere også aktuelle. Elkraftfaget er svært aktuelt inn mot det grønne skiftet, og er et fag i sterk utvikling.

Studiet er nett- og samlingsbasert og går over tre år. Arbeidsmengden tilsvarer et toårig fulltidsstudium. 

Med teknisk bakgrunn innenfor elkraft har du ettertraktet kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet, og som kan gi mange spennende karrieremuligheter. Behovet i arbeidslivet for teknisk kompetanse fra fagskole er stor, og forventes å øke i årene som kommer, i følge NHO sitt kompetansebarometer.

Elkraftutdanninga ved Nordland fagskole er en lederutdanning. Fullført og bestått studium gir 120 studiepoeng og fører til høyere fagskolegrad, samt tittelen fagskoleingeniør. Les mer om faglig innhold og hvilke kvalifikasjoner fullført og bestått studium gir her.

Her finner du informasjon om hvilke opptakskrav som gjelder ved Elkraftutdanninga

Søk her


Hvert studieår arrangerer vi fem samlinger på Melbu ved studiested Hadsel.  Mellom samlingene skjer undervisningen på nett. Les mer om organiseringen av studiet her. 

Nordland fagskole er en offentlig fagskole, og vi krever ikke skolepenger fra våre studenter. Studentene må selv dekke kostnader til læremidler, semesteravgift samt reise og opphold på samlinger. Her kan du lese mer om læremidler og kostnader. 

Elkraftutdanningen ved Nordland fagskole leder Elektra, et samarbeidsforum mellom flere norske fagskoler innen elektro. I 2020 ble kompetanseprogrammet "Vi som elektrifiserer Norge" opprettet. Kompetanseprogrammet utvikler bransjekurs for arbeidslivet og seminarer om aktuelle tema.

Her finner du nyttig og viktig informasjon for studenter ved Nordland fagskole.