Palliasjon

Sum studiepoeng: 60

Antall semestre: 4 (2 år)

Studiested: Bodø og Narvik

Fagkode: FHH99K

Trenger du å styrke din kompetanse på palliasjon ved alvorlige og uhelbredelige sykdommer? Ønsker du å lære mer om ivaretakelse av grunnleggende behov, pårørende, samt tiltak og symptomlindring? Bygge kunnskap om personsentrert tilnærming og livshjelp som kan fremme helse og livskvalitet? Da er Palliasjon studiet for deg. 

 


Vi starter opp med ny førsteklasse i Palliasjon høsten 2024 ved vårt studiested i Narvik. Her kan du lese mer om organisering av studiet. Søk via Samordna opptak innen 15 april.

Søk her

Høyere yrkesfaglig utdanning i palliasjon har som mål å utdanne yrkesutøvere som kan ta initiativ til å utføre palliasjon til alvorlig og uhelbredelig syke pasienter i alle aldre. Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med alvorlig og uhelbredelig sykdom. Observasjon og lindring av pasientens fysiske symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov. Målet med palliasjon er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Etter fullført utdanning skal kandidaten kunne ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med den syke, de pårørende og andre samarbeidspartnere. Les mer om faglig innhold her.

Her finner du nyttig og viktig informasjon for studenter ved Nordland fagskole.