Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Studiepoeng: 60 

Antall semestre: 4 (2 år)

Studiesteder: Narvik, Bodø og Mo i Rana

Fagkode: FHH95K

Vil du lære mer om psykiske lidelser, ruslidelser og psykisk helse? Synes du brukermedvirkning og relasjoskompetanse er spennende tema? Velg Psykisk helsearbeid og rusarbeid! Studiet gir både tverrfaglig breddekompetanse og dybdekompetanse innen psykisk helsearbeid og rusarbeid. Relasjonskompetanse, kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og brukerperspektiv er spesielt vektlagt.
 

Hender som holder hverandre - Klikk for stort bilde


Vi starter opp ny klasse i Psykisk helsearbeid og rusarbeid høsten 2024 ved vårt studiested i Bodø. Her kan du lese om hvordan utdanningen er organisert.  Søk på studiet via Samordna opptak innen 15. april. Her kan du lese om opptakskrav.

Søk her

Gjennom kunnskap om brukernes behov, etiske spørsmål, ulike verktøy, organisering av tjenester samt lover og forskrifter knyttet til psykisk helsearbeid og rusarbeid, vil yrkesutøveren bidra mer målrettet i forebygging og behandling. 

Utdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med pasienter/brukere, deres pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgssektoren.  Her kan du lese mer om det faglige innholdet i studiet. 

Her finner du nyttig og viktig informasjon for studenter ved Nordland fagskole.