Lofoten Maritime

Dekksoffiserutdanningen ved Lofoten maritime vil fra høsten 2024 tilbys som en nett- og samlingsbasert utdanning over tre år. Vår målsetting er å tilby en fleksibel utdanning som kan gjennomføres i kombinasjon med jobb.

Søk her

Lofoten maritime er samlokalisert med Vest-Lofoten videregående skole på Leknes. 

Dekksoffiserutdanningen skal utdanne dekksoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk som kjennetegn på den kvalitet som kreves for å møte morgendagens utfordringer. 

Avhengig av fartstid i underordnede stillinger, skipsstørrelse og fartsområde, kvalifiserer utdanningen til stillinger som ansvarshavende vaktoffiser, overstyrmann, skipsfører og sjøkaptein. 

Det er krav om helseattest og fargesyn for å løse sertifikat og tjenestegjøre ombord. Her kan du lese mer om opptakskrav.

Her kan du lese mer om hvordan du søker. 

Velkommen som student hos Lofoten maritime!