Dekksoffiser

Nordland fagskole tilbyr dekksoffiserutdanning (styrmann/kaptein, klasse D4 til D1) i Bodø og på Leknes i Lofoten. Utdannelsen er i henhold til STCW- konvensjonen (International Convention of Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). 

Dekksoffiserutdanning, Bodø
Sum studiepoeng: 120
Antall semestre: 4 (2 år)
Heltid
Utdanningskode: FTM01

Dekksoffiserutdanning, Lofoten
Sum studiepoeng: 120
Antall semestre: 6 (3 år)
Nett- og samlingsbasert
Utdanningskode: FTM01

 

Student i simulator - Klikk for stort bilde Kongsberg

Norsk fiskeri og skipsfart har stort behov for kompetente skipsoffiserer, både på dekk og i maskinen. Norsk skipsfart regnes i dag som den femte største i verden. Den dekker alt fra store skip som krysser de syv hav, til fiskeri, offshorevirksomhet og transport av gods og passasjerer. 

Nordland fagskole tilbyr dekksoffiserutdanning ved Bodø maritime og Lofoten maritime. I Bodø tilbys utdanningen på heltid, mens Lofoten har et nett- og samlingsbasert tilbud. 

Her finner du nyttig og viktig informasjon for studenter ved Nordland fagskole.