Kostnader/krav til utstyr

Selve studiet er gratis, men studentene må selv dekke utgiftene til lærebøker, samt reise og opphold på samlingene.

I tillegg er det en semesteravgift.

Som student ved fagskolen må du disponere egen PC. Krav til operativsystem på denne er Windows 8.1 eller nyere. Mac kan også brukes, der er kravet operativsystem MacOS Sierra 10.13.6 eller nyere.

Alle må ha administratorrettigheter på den bærbare pc’en. Det er viktig å sørge for at man har rettigheter til å installere egne programmer dersom man låner PC fra jobb eller av andre. 

Microsoft Office 365 og annen nødvendig programvare er gratis tilgjengelig gjennom skolen, og du har tilgang til IT-support. Ved bruk av Mac kan supporten fra IT-avdelingene være mer begrenset enn ved bruk av PC.

For de utdanningene som også har undervisning/samlinger på nett kreves det at pc/Mac har et kamera og at studenten har et headset som er tilpasset nettkommunikasjon.

Spesielle krav til utstyr for de ulike utdanningene finner du informasjon om under aktuell utdanning.

Du må selv dekke utgifter til reise og opphold i forbindelse med utdanningen. Hvis studiedager av ulike årsaker avlyses/legges over på digitale plattformer og du allerede har bestilt reise/overnatting, så dekker dessverre ikke fylkeskommunens studentforsikring utgifter i forbindelse med dette.

Flere fagorganisasjoner gir utdanningsstipend for dekning av utgifter i forbindelse med utdanning. Sjekk ut med din organisasjon hvis du er organisert.