Om Nordland fagskole

Ansatte i hele Nordland fagskole står samlet.  - Klikk for stort bilde Tariq Alisubh

 

Nordland fagskole tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning. Alle våre utdanninger vektes i studiepoeng, og de fleste av våre tilbud kan tas mens studenten er i jobb. Nordland fagskole har nærmere 400 studenter og 55 ansatte. Vi har studiesteder over hele Nordland fylke. 

Her kan du lese nyheter om Nordland fagskole.

Nordland fagskole er en institusjon i vekst. Vi jobber for å utvikle og starte opp nye utdanninger, i nær tilknytning til arbeidslivet. Våre studietilbud er utviklet på grunnlag av behov i arbeidslivet. Vi følger med på utviklingen, og etterstreber å tilby faglig oppdaterte utdanninger. 

Les vår flotte informasjonsbrosjyre! 

 

Nordland fagskole har fem avdelinger: 

Avdeling for Helse, sosial og oppvekst 

Tilbyr de fire utdanningene Eldre og livsmestring, Helhetlig miljøarbeid, Palliasjon og Psykisk helsearbeid og rusarbeid. Avdelingsleder ved avdeling for Helse, sosial og oppvekst er Silvia Hellesvik. 

Avdeling for Opplevelsbasert reiseliv 

Tilbyr utdanningene Reiseliv og opplevelser og Bærekraftige matopplevelser. De arrangerer også bransjekurs. Avdelingsleder er Hege Ragni Haugerud. 

Nordland fagskole, Bodø Maritime

 Tilbyr Dekksoffiserutdanning og Maskinoffiserutdanning. De tilbyr en rekke maritime kurs. Avdelingsleder er Therese Einvik. 

Nordland fagskole, Lofoten maritime 

Tilbyr Dekksoffiserutdanning. Avdelingen i Lofoten tilbyr en rekke maritime kurs. Avdelingsleder er Finn Axel Hartvigsen. 

Avdeling for Tekniske fag 

Tilbyr utdanningene Elkraft og Teknisk medieproduksjon. I tillegg er vi med å drive studiet Batteriproduksjon, et samarbeid mellom flere fagskoler i Norge. Avdelingen leder også arbeidet med Elektra, et samarbeidsforum mellom flere fagskoler i Norge. Avdelingsleder for Tekniske fag er Karin Bygdnes Nilsen.

Våre studietilbud er godkjent av Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen, NOKUT, som godkjenner all høyere utdanning i Norge. 

Les mer om fagskoleutdanning på Direktoratet for Høyere Utdanning i Norge, HK-dir.

Les mer om fagskoleutdanning på Utdanning.no, det nasjonale nettstedet for utdannings- og karriereinformasjon.