Bærekraftige matopplevelser

Sum studiepoeng: 90
Antall semester: 6 (3 år)
Nett- og samlingsbasert
Opptak hvert tredje år. Neste opptak i 2026.
Fagkode: FTK83D


Ønsker du å lære om hvordan og hvorfor vi bør bruke mat produsert på egne ressurser? Ønsker du å formidle kunnskapen videre? Jobber du i verdikjeden fra jord og fjord til bord? Er du interessert i å ta aktiv del i det grønne skiftet gjennom produksjon, foredling eller servering? Da er Bærekraftige matopplevelser et naturlig valg!
 


Studiet har opptak hvert tredje år. Neste opptak vil være i 2026.

Bygg kunnskap om hvordan du med bakgrunn i bærekraftige prinsipper kan bidra til å skape opplevelser som er bra for miljøet, dyrehelse, folkehelse, norsk matproduksjon og dine gjester!

 Her kan du lese mer om hvem dette studiet passer for.

Den økte interessen for lokalmat og autentiske matopplevelser, viser at det er et konkurransefortrinn for spisesteder som tilbyr denne type særegne kvaliteter. 

Miljøutfordringene verden står overfor, styrker oppmerksomheten omkring bruk av natur- og kulturverdier i denne produksjonen. Kompetanse om bærekraftig matproduksjon og –forbruk, sett i sammenheng med økt selvforsyningsgrad, matsikkerhet og –beredskap, er på nytt aktualisert og bragt til nye høyder.  

Opplevelsesturisten vil gjerne komme nært på lokal kultur og lokale tradisjoner. Samtidig etterspørres et miljøvennlig produkt, og gjestene ønsker å legge igjen et positivt grønt fotavtrykk ved å støtte bedrifter som tar spesielle hensyn. Dette inkluderer også hensyn til bevaring av natur- og kulturverdier – blant annet genetiske ressurser i gamle husdyrraser og kulturplanter, kystkultur, biologisk mangfold i kulturlandskapet og håndverkstradisjoner. Samlet gir dette muligheter for ny verdiskaping i næringene langs verdikjeden, både for primærprodusenter, videreforedlingsbedrifter og serveringsbedrifter.

Studiet Bærekraftige matopplevelser tilbys av Nordland fagskole sin avdeling Opplevelsebasert reiseliv. Avdelingen tilbyr også det nett- og samlingsbaserte studiet Reiseliv og opplevelser, samt en rekke kurs.

Her finner du nyttig og viktig informasjon for studenter ved Nordland fagskole.