Organisering av utdanningen

Flere kokker står rundt et solid trebord. Det står en matrett på bordet. Kokkene smiler og gir applaus. - Klikk for stort bilde Lovise Myrnes Steinrud


Utdanningen er praksisnær, og består av matverksteder og utprøving av matopplevelser, i kombinasjon med teoretiske forelesninger, hjemmeoppgaver og studiebesøk.

 

Studiebesøkene legges til bedrifter langs verdikjeden fra jord og fjord til bord, der matverksteder og utprøvinger av opplevelsesprodukt samtidig kan foregå.

 

Hvert semester inkluderer to til tre samlinger som krever fysisk oppmøte, i tillegg til nettbasert undervisning og hjemmearbeid mellom samlingene.

 

I tillegg til fast undervisningspersonell, hentes det inn gjesteforelesere og formidlere både nasjonalt og internasjonalt. Disse representerer både vitenskapelig og yrkesfaglig kompetanse inkludert tradisjonsbærere. Dette er viktig for å formidle betydningen handlingsbåren kunnskap.