Organisering av utdanningen

En ung helsefagarbeider står i døra på en institusjon og smiler. - Klikk for stort bildePraksis er en viktig del av utdanningen. Pernille Høj Anvik

 

Eldre og livsmestring er et nett- og samlingsbasert studium med digitale og fysiske samlinger. Studenten får personlig veiledning underveis i forløpet. 

Som hovedregel er det én fysisk samling á 4 dager på studiestedet pr. semester, øvrige samlinger og læringsaktivitet gjennomføres ved bruk av digitale plattformer.   

Studiet er organisert som deltidsstudium over to år.  På fulltid ville normert studietid vært ett år (60 stp).  

Utdanningen rullerer mellom Mo i Rana, Bodø og Narvik. 

I studieplanen finner du detaljert informasjon om fagskoleutdanning i helse, sosial og oppvekst, og spesielt i faget Eldre og livsmestring. Den gir innsikt i arbeidsformer, vurderingsformer og organisering av studiet. I tillegg gir den en oversikt over ulike emner og innholdet i dem. Studieplanen finner du her:  (PDF, 574 kB)