Faglig innhold

Gjennomført og bestått utdanning fører til høyere fagskolegrad og tittelen fagskoleingeniør. 

Elektriker som jobber ute i et vinterlandskap.  - Klikk for stort bilde Bjørn Eide

Elkraft er et nett- og samlingsbasert studium. Studiet går over tre år, og arbeidsmengden tilsvarer et toårig fulltidsstudium. 

Dette er en lederutdanning. I tillegg til jobber på leder og mellomledernivå i bedrifter, tilfredsstiller den også kravene til å jobbe som faglærer i elektro på videregående skole og på fagskole. 

En fagskoleingeniør innen elkraft må ha oversikt over emner som omhandler produksjon, overføring og forbruk av elektrisk energi. Herunder inngår teknisk dimensjonering, vurderinger og valg etter normer og forskrifter. I tillegg kunnskap om styringer i elektriske installasjoner og en reflektert og oppdatert innsikt i bedriftsøkonomiske prinsipper. Studiet avsluttes med et hovedprosjekt, gjerne i samarbeid med lokalt næringsliv.

Når du har fullført dette studiet, har du grunnlag for å gå videre mot installatørprøven. Utdanningen tilfredsstiller kravene til ekomautorisasjon.  I tillegg kvalifisererer studiet til å jobbe både som sakkyndig driftsleder og installasjonsinspektør. 

Her finner du studieplanen til Elkraft (PDF, 741 kB)