Organisering av utdanningen

Faglig ansvarlig ved elkraftutdanninga, Hans Gunnar Hansen, underviser studenter.  - Klikk for stort bildeHans Gunnar Hansen, faglig ansvarlig på elkraft, underviser på samling. Ragne Aronsen

 

Elkraftutdanninga ved Nordland fagskole, tekniske fag er et nett- og samlingsbasert studium. Hvert studieår blir det gjennomført fem samlinger, den første vil være i slutten av august. Samlingene varer i en uke. Mellom samlingene foregår undervisningen på nett. I tillegg vil gruppearbeid og prosjektoppgaver være viktige verktøy i undervisningen. 

For at arbeidsformen skal fungere best mulig må alle studentene delta aktivt. Vi ser også at det er stor læring generelt på samlinger. Derfor er det svært viktig å delta. Mellom samlingene studerer man hjemme og leverer svar på oppgaver via internett. Kontakt med lærer foregår via læringsplattform, andre nettbaserte tjenester og telefon. Vår erfaring over mange år er at aktiv deltakelse på samlinger og gruppearbeider er mer eller mindre en forutsetning for å klare utdanningen. På denne måten har flere hundre studenter gjennomført studier med gode resultater på elkraftutdanninga ved Nordland fagskole.

Elkraftutdanninga ved Nordland fagskole, tekniske fag har et nært samarbeid med Trøndelag Høyere Yrkesfagskole, avd Steinkjer. En felles lærerstab jobber på begge studiesteder og gir samme undervisning. Det betyr at du som student får større valgfrihet. Du kan velge å møte opp på samlinger i Steinkjer eller på Melbu siden innholdet er likt. Alle samlinger med unntak av startsamling og to samlinger siste år gjennomføres i ulike uker. 

Ansatte ved Elkraftutdanninga ved Nordland fagskole. - Klikk for stort bildeAnsatte ved Elkraftudanninga. Ragne Aronsen