Faglig innhold Maskinoffiser

Maskinsjef- og maskinistutdanning som tilbys på heltid over to år. 

Bestått 1. og 2. år gir grunnlag for å kunne løse maskinoffisersertifikat M1, M2, M3 og M4.

I løpet av studiet er IMO 80 (sikkerhetskurs) inkludert.

Hvilke fag som undervises i og innholdet i de ulike fagene kan du lese mer om i emneplanen for maritim fagskole.

Du må selv sørge for å skaffe deg de læremidlene som trengs. Noen av lærebøkene finnes digitalt på marfag.no

Bok- og utstyrsliste for Maskinoffiserutdanningen ved Bodø Maritime (PDF, 160 kB)

I studieplanen finner du detaljert informasjon om studiet: Studieplan for maskinoffiserutdanningen ved Bodø maritime 2024 - 2026 (PDF, 715 kB)

Studieplan for maskinoffiserutdanningen ved Bodø maritime 2023 - 2025 (PDF, 721 kB)

Studieplan for maskinoffiserutdanningen ved Bodø maritime 2022 - 2024 (PDF, 947 kB)