Maskinoffiser

Sum studiepoeng: 120
Antall semester: 4 (2 år)
Heltid
Fagkode: FTM02


Nordland fagskole tilbyr maskinoffiserutdanning (Maskinsjef- og maskinistutdanning) i Bodø. Utdannelsen er i henhold til STCW- konvensjonen (International Convention of Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). 

To studenter i en maskinsimulator. - Klikk for stort bilde

Norsk fiskeri og skipsfart har stort behov for kompetente skipsoffiserer, både på dekk og i maskinen. Norsk skipsfart regnes i dag som den femte største i verden. Den dekker alt fra store skip som krysser de syv hav, til fiskeri, offshorevirksomhet og transport av gods og passasjerer. 

Søk her

Utdanningen gir deg opplæring på ledelsesnivå i maskineri, elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner, vedlikehold og reparasjoner, kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord.

Avhengig av fartstid i underordnede stillinger, skipsstørrelse og fartsområde, kvalifiserer utdanningen til stillinger som ansvarshavende vaktoffiser, førstemaskinist og maskinsjef. 

Nordland fagskole etterstreber å tilby faglig oppdatert kompetanse. Sjøfartsindustrien står overfor et presserende behov for bærekraftige og miljøvennlige løsninger. Bodø maritime leder prosjektet Ny maritim kompetanse, som utvikler nytt læringsmateriell i forbindelse med det grønne skiftet og den nye teknologien.

Her kan du lese om opptakskrav.

Her finner du nyttig og viktig informasjon for studenter ved Nordland fagskole. 

Nordland fagskole tilbyr maskinoffiserutdanning ved Bodø maritime.

Bodø maritime