Organisering av utdanningen

Studenter jobber sammen i en gruppe - Klikk for stort bildeUtdanningen er organisert gjennom fysiske og digitale samlinger, personlig veiledning og praksis.

Utdanningen består av samlinger med fysisk oppmøte, digitale samlinger og personlig veiledning underveis i forløpet.

Utdanningen gir 60 studiepoeng, og er organisert som deltidsstudium over 2 år. 

Som hovedregel er det én fysisk samling på studiestedet pr. semester, øvrig læringsaktivitet skjer via digitale plattformer. Samlingsoversikt vil legges ut her etter hvert.

Studiested: Bodø