Faglig innhold

En mann smiler og ønsker velkommen inn i et lokale. - Klikk for stort bilde

Studiet gir deg framtidsrettet kompetanse om bærekraftig og helårlig reisemålsutvikling, vertskapsrollen, verktøy for opplevelsesdesign og opplevelsesøkonomi, hvordan jobbe mer bærekraftig som bedrift, innovasjon, entreprenørskap, hvordan næringen er organisert, på hvilke måter den bidrar til verdiskaping både lokalt, regionalt og nasjonalt og hvordan virkemiddelapparatet fungerer. Du vil også få kunnskap om det helhetlige reiselivsproduktet, markedsføring, og salg. 

I studieplanen til Reiseliv og opplevelser vil du finne mer utfyllende informasjon om det faglige innholdet. Studieplanen er under utarbeidelse for studieåret 2024/25 og vil bli lagt ut her når den er klar. 

Emner:

 

Fullført studium gir gradsbetegnelsen "Fagskolegrad i Reiseliv og opplevelser" og 60 studiepoeng. Etter endt utdanning kan studenten gå rett ut i arbeid i reiseliv- og opplevelsesnæringene. Man kan også starte eller videreutvikle egen bedrift under studiet. 

En rekke undersøkelser viser at det er sterkt behov for fagskolekompetanse innen reiselivsnæringene. NHOs kompetansebarometer 2022 viser at omlag 50% av bedriftene innen NHO Mat og Drikke, NHO Service og Handel og NHO Reiseliv melder om behov for medarbeidere med fagskoleutdanning.