Organisering av utdanningen

Reiseliv og opplevelser er nett- og samlingsbasert og kan fint kombineres med jobb. Det består av 6 emner, hvor man tar 3 emner per studieår. Fullført studie gir 60 studiepoeng. 

Trugetur i Narvikfjellet med studenter på Reiseliv og Opplevelser Sissel Hansen

 

I studiehverdagen skjer mye av læringen i nært samarbeid med ulike aktører fra reiseliv- og opplevelsesnæringene. Studiet har integrerte praksisperioder, en rekke gjesteforelesere fra reiselivsnæringen, ulike prosjektarbeider, bedriftsbesøk og studieturer. Mange studenter kombinerer studiet med jobb i reiseliv- og opplevelsesbedrifter, og gjennomfører praksisperiodene i bedriften de jobber i. 

For de som ønsker en vei inn i reiselivsnæringen, gir praksisperiodene en gylden mulighet til en fot innenfor. De aller fleste uten jobb blir tilbudt jobb under eller etter endt studie.

 

Samlingsoversikt 2024 - 2025 (mer detaljert årshjul blir lagt ut når det er klart): 

1 digital samlingsdag ca. hver 3. uke. 

Fysisk samling a 3 dager høst i Svolvær, Stjørdal og Otta. 

Fysisk samling a 3 dager vår i Narvik, Stjørdal og Otta.