Teknisk medieproduksjon

Sum studiepoeng: 90
Antall semester: 4 (2 år)
Nett/samlingsbasert
Studiekode: FTD03N

Produksjon av levende bilder blir en stadig mer sentral del av det moderne mediesamfunnet.  Nå har du muligheten til å lære streaming og flerkameraproduksjon ved Nordland fagskole! 

 

 

Studietilbudet Teknisk medieproduksjon gir 90 studiepoeng og er nett og samlingsbasert. Du kan fint ta studiet samtidig som du er i jobb, og det gir mulighet for støtte fra lånekassen. Her kan du lese mer om hvordan studiet organiseres

Søk her

Produksjon av levende bilder blir en stadig mer sentral del av det moderne mediesamfunnet. Innhold som før var forbeholdt de store TV-kanalene, leveres nå via nett og mobil gjennom et mylder av plattformer og innholdsleverandører.

Flerkameraproduksjoner inngår i økende grad i arbeidet til større mediehus og nettaviser, så vel som i offentlige og private virksomheter med informasjonsbehov. Den teknologiske utviklingen gjør det mulig for arrangører av alt fra sportsbegivenheter, kulturarrangementer, seminarer og debatter til selv å nå ut til sitt publikum. Produksjonene blir stadig mer avanserte, noe som stiller sterkere krav til både praktiske og teoretiske ferdigheter.

Fagskoleutdanningen innen fagretningen Teknisk medieproduksjon skal gi studenten den nødvendige kompetansen til å levere varierte audiovisuelle produksjoner, direkte og i opptak, på et profesjonelt nivå for et spekter av oppdragsgivere.

Utdanningen skal sikre at studenten får ferdigheter til å produsere, redigere og publisere levende bilder på ulike kanaler. Studentene får yrkesrettet kunnskap som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Les mer om faglig innhold her.

Her finner du nyttig og viktig informasjon for studenter ved Nordland fagskole.