Faglig innhold

Fagretningen Teknisk medieproduksjon omfatter arbeid med levende bilder og flerkameraproduksjoner, fra research, dramaturgisk så vel som teknisk planlegging, via gjennomføring og regi til etterarbeid. En profesjonell utøver trenger både praktiske ferdigheter for å løse oppgaver og problemer, og teoretiske kunnskaper om metoder, prinsipper og begreper. Gjennom fagretningens emner, multimedial teknikk, foto, bilderegi, pre- og postproduksjon, flerkameraproduksjon og dramaturgi tilbyr utdanningen tidsmessig oppdatert faglig kompetanse. Gjennom studiet skal studentene utvikle seg til å bli reflekterte yrkesutøvere og få et grunnlag for livslang læring og for kontinuerlig omstilling.

I studieplanen til Teknisk medieproduksjon finner du utfyllende informasjon om det faglige innholdet. (PDF, 704 kB)

 

Emner