Arktisk maritim kompetansenode

Nordland fagskole har vært en del av Arktisk maritim kompetansenode, en samarbeidsplattform med målsetting å styrke maritim sikkerhet i Arktis.

Vi ser fronten på et skip som seiler på et islagt hav. - Klikk for stort bilde Ash

Arktisk maritim kompetansenode ble etablert i 2020 på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Plattformen er blitt ledet av Maritimt Forum Nord, og styringsgruppa har bestått av representanter fra maritim næring, sjømannsorganisasjonene, Nord universitet, Universitetet i Tromsø og Nordland fagskole. Fra Nordland fagskole har Rune Elvegård (Bodø Maritime) og konstituert rektor Roald Ovid Isaksen deltatt. 

Samarbeidsplattformen har hatt som formål å øke kompetansen blant sjøfolk som jobber på skip i polare farvann, og dermed styrke sjøsikkerheten i de arktiske områdene. Arktisk maritim kompetansnode har lagt til rette for et tettere samarbeid mellom maritim næring og utdanningsinstitusjoner, og dermed muligheten til å skreddersy kurs og utdanningstilbud. Det har vært en målsetting å lukke gapet mellom kompetansebehovet til næringsaktørene og dagens kurs- og opplæringstilbud. 

Arktisk maritim kompetansenode konkluderer sitt arbeid med at alle som jobber på skip som seiler i polare farvann bør gjennomføre ei tilleggsutdanning i form av et arktisk maritimt kompetanseprogram. Les sluttrapporten til Arktisk maritim kompetansenode her. (PDF, 3 MB)