Organisering av utdanninger

Nordland fagskole tilbyr både stedbaserte studier på heltid og nett- og samlingsbaserte studier. 

Her kan du lese mer om hvordan de ulike studietilbudene våre er organisert:

Elkraft
Dekksoffiserutdanning Lofoten
Dekksoffiserutdanning Bodø
Maskinoffiserutdanning Bodø
Eldre og livsmestring
Helhetlig miljøarbeid
Palliasjon
Psykisk helsearbeid og rusarbeid
Teknisk medieproduksjon
Reiseliv og opplevelser
Bærekraftige matopplevelser